Zespół badawczy

Zespół badawczy

Rozpoczęcie II edycji Wolontariatu Koleżeńskiego "Mary i Max" poprzedzał rok badań nad sytuacją osób z autyzmem i zapotrzebowaniem na wolontariat koleżeński. Poza członkami Stowarzyszenia „Ukryty Potencjał” w tych pracach uczestniczyli również badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz informatycy z firmy Titanis.

Mateusz Płatos

Koordynator Projektu

mateusz.platos@ukrytypotencjal.org

Psycholog dzieci i młodzieży, doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia psychologiczne ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje w Poradni Dla Osób z Autyzmem w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Wiceprezes Stowarzyszenia Ukryty Potencjał i koordynator Projektu Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”. Zapalony muzyk-amator!

Karolina Gocłowska - zdjęcie

Karolina Gocłowska

Członek Zespołu Badawczego, Specjalistka ds. Promocji

karolina.goclowska@ukrytypotencjal.org

W ramach studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła dwie specjalizacje: Psychologia Zdrowia oraz Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. Prezes Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem "Adiutare" na Wydziale Psychologii UW. Odbyła staże w warszawskich ośrodkach terapeutycznych i placówkach edukacyjnych, pracuje z osobami z niepełnosprawnościami. Miłośniczka nauki tańców latynoamerykańskich i wojaży inspirowanych pochłanianymi książkami podróżniczymi.

Kinga Wojaczek

Członek Zespołu

kinga.wojaczek@ukrytypotencjal.org

Psycholog, terapeutka dzieci z autyzmem, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia Ukryty Potencjał i wieloletnia działaczka Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem. Poza terapią zajmuje się również prowadzeniem szkoleń dotyczących autyzmu oraz tworzeniem programów komputerowych wspierających terapię. Z pasji tancerka tanga argentyńskiego.

Adam Zawisny

Specjalista ds. Finansów i Administracji

adam.zawisny@ukrytypotencjal.org

Absolwent polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Innowacji Społecznych "Mary i Max”, prezes Stowarzyszenia "Kolomotywa” oraz kierownik obozów usamodzielniająco-aktywizacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi, współautor Społecznego Raportu Alternatywnego z wdrażania Konwencji przez Polskę. Uparty pasjonat systemowych rozwiązań społecznych, nierozerwalnie duchowo związany z Tatrami. Lubi się wspinać oraz relaksować przy dźwiękach gitary.

Ewa Pisula

Konsultant merytoryczny (Uniwersytet Warszawski)

ewa.pisula@psych.uw.edu.pl

prof. dr hab., pracuje w Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Zakładem Psychologii Rehabilitacyjnej. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej. Członkini Stowarzyszenia Autism-Europa, Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN. Autorka monografii (m.in. Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia (2005), Rodzicei rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju (2007), Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia (2010), Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej (2012), Rodzice dzieci z autyzmem (2012) i artykułów w czasopismach naukowych (m.in. w Journal of Autism and Developmental Disorders, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Journal of Intellectual Disability Research, School Psychology International, Acta Neurobiologiae Experimentalis i Plos One). Główne zainteresowanie badawcze: funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, psychologiczna sytuacja rodzin dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz stres i radzenie sobie ze stresem u dzieci i młodzieży.

Stanisław Kowalik

Konsultant Merytoryczny (Akademia Wychowania Fizycznego)

Profesor zwyczajny, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Z wykształcenia psycholog i socjolog. Prorektor ds. Nauki AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Kierownik Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF w Poznaniu oraz pracownik Katedry Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Współpracuje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, realizując projekty badawcze związane z doskonaleniem rehabilitacji osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Autor około 220 publikacji naukowych, w tym 4 książek, 10 redakcji i współredakcji książek, 200 rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz artykułów. Aktualne zainteresowania badawcze to: psychologia rehabilitacji, stosowana psychologia społeczna, makropsychologia społeczna, dostosowana aktywność ruchowa. Członek Komitetu Psychologii PAN oraz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, członek Redakcji następujących czasopism naukowych: Przegląd Psychologiczny, Czasopismo Psychologiczne, Polskie Forum Psychologiczne, Gymnica, Human Movement. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Wieloletni ekspert Poltransplantu, Szefostwa Bezpieczeństwa Lotów MON oraz przewodniczący Komisji Psychologii i Pedagogiki Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

Magdalena Koper

Członek Zespołu Badawczego (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

koper@awf.poznan.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Sportu Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu. Z wykształcenia fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej i terapeuta Stymulacji Bazalnej. Posiadane kompetencje zawodowe łączą się zarówno ze sportem osób niepełnosprawnych jak i z rehabilitacją. Od wielu lat współpracuje z organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierając je w realizacji zadań związanych z rozwojem i promowaniem aktywności sportowej wśród osób z niepełnosprawnością. Zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze poszukiwania podmiotowych i środowiskowych czynników determinujących podejmowanie aktywności sportowej przez osoby niepełnosprawne fizycznie, a także znaczenia cielesności dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.

Anna Nadolska

Członek Zespołu Badawczego (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

nadolska@awf.poznan.pl

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF Poznań. Zainteresowania naukowe aktualnie koncentrują się wokół ekologicznych uwarunkowań aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz form wspierania psychoruchowego osób z deficytami rozwojowymi w zakresie adaptowanej aktywności ruchowej . Ponadto, zajmuje się wdrożeniem edukacji włączającej, otwartej na potrzeby edukacyjne uczniów, w tym osób z niepełnosprawnościami, pochodzących z mniejszości narodowościowych, etnicznych czy wyznaniowych i innych. Od 18 lat, jest członkiem Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska – ogólnoświatowej organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wieloletni trener jazdy szybkiej na łyżwach i łyżworolkach zawodników Olimpiad Specjalnych z Oddziału Regionalnego Wielkopolskie Poznań. Od 2007 roku pełni funkcję Narodowego Koordynatora Klinicznego projektu Sprawne Stopy w ramach programu Zdrowi Sportowcy Olimpiad Specjalnych.

Sylwia Szyszko

Członek Zespołu Badawczego (Stowarzyszenie Ukryty Potencjał)

sylwia.szyszko@ukrytypotencjal.org

Psycholog i pedagog. Ukończyła studia pedagogiczne oraz psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacjami: psychologia kliniczna dziecka oraz terapia rodzin i małżeństw. Naukowo interesuje się przeciwdziałaniem stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób doświadczających różnych trudności psychicznych oraz ich rodzin. Związana ze Stowarzyszeniem Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”: członek zespołu „Klubu Psychologa Dziecięcego”. Ponadto koordynator Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Tydzień Rodzin” odbywającego się na Wydziale Psychologii UW. W wolnej chwili lubi czytać fińskie baśnie, słuchać folkowej muzyki oraz podróżować w bliższe i dalsze zakątki świata.

Paulina Woźniak-Rekucka

Członek Zespołu Badawczego (Stowarzyszenie Ukryty Potencjał)

paulina.wozniak@ukrytypotencjal.org

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyla specjalizację psychologia kliniczna dziecka; terapeutka dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, obecnie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej; autorka publikacji dotyczących form wsparcia terapeutycznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz stresu rodzicielskiego i charakerystyki temperamentalnej osób z ASD; zafascynowana współpracą z wolontariuszami i chetna do działania jako wolontariuszka; prowadzi warsztaty i bierze udziałw akcjach społecznych propagujących wiedzę na temat autyzmu; koordynatorka spotkań Klubu Psychologa Dzięcięcego; jeśli starcza czasu, organizuje zajęcia podróżnicze dla dzieci; prywatnie mama i żona kochająca swoją rodzinę.