Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max"

Zarząd

Prezes Zarządu: Kinga Wojaczek, kinga.wojaczek@maryimax.pl

Wiceprezes Zarządu: Mateusz Płatos, mateusz.platos@maryimax.pl

Sekretarz Zarządu: Małgorzata Krawczyk

Członek Zarządu: Małgorzata Cychowska

 

Statut

Pobierz statut Stowarzyszenia

 

Kontakt

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max"
ul. Marszałkowska 84/92, lok. 201
00-514, Warszawa
E-mail: kontakt@maryimax.pl  

Dane stowarzyszenia:

KRS: 0000424770
REGON: 146219219
NIP: 1182087070  

Rachunek bankowy

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
nr rachunku: 31 2030 0045 1110 0000 0247 2950

Prosimy o przekazywanie darowizn z dopiskiem darowizna na cele statutowe.