Warszawa

W sprawie współpracy lub wystąpień medialnych:

Basia Gałaj
E-mail: basia.galaj@maryimax.pl

W sprawie udziału w programie:
Paula Rol
Tel. 516 735 685
E-mail: paula.rol@maryimax.pl

Anna Droś
Tel. 516-735-690
E-mail: anna.dros@maryimax.pl

Agata Kacperska
Tel. 516-735-347
E-mail: agata.kacperska@maryimax.pl

Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max"
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 201
00-514  Warszawa
Tel: 516 735 521
E-mail: kontakt@maryimax.pl

KRS: 0000424770
REGON: 146219219
NIP: 1182087070

Rachunek bankowy

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
nr rachunku: 31 2030 0045 1110 0000 0247 2950

Prosimy o przekazywanie darowizn z dopiskiem "darowizna na cele statutowe".

Łódź

W sprawie udziału w programie:

Elżbieta Rutkowska
Tel. 606-804-671
E-mail: rutkowska.elzbieta@navicula.pl

Ewelina Bednarska
Tel. 609-146-289
E-mail: bednarska.ewelina@navicula.pl

Dane stowarzyszenia

Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi
ul. Cedry 2, 91-129  Łódź
E-mail: kontakt@navicula.pl

KRS: 0000270540
REGON: 471537790
NIP: 7262132373

Częstochowa

W sprawie współpracy lub wystąpień medialnych:

Gabriela Dorożyńska
Tel. 531 037 806
E-mail:gabriela@maryimax.pl

W sprawie udziału w programie:

Katarzyna Wojtas
Tel. 516 735 964

Pokoje do konsultacji i szkoleń udostępnia nam:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem
ul. Nałkowskiej 11
42-218 Częstochowa

Białystok

W sprawie współpracy lub wystąpień medialnych:

Basia Gałaj
E-mail:basia.galaj@maryimax.pl

W sprawie udziału w programie:

Maciej Olechnowicz
Tel. 516 736 057
E-mail: maciej.olechnowicz@maryimax.pl

Pokoje do konsultacji i szkoleń udostępnia nam:

Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 3
00-514  Białystok