Źródło dofinansowania

logo_PFRON_2011_r.jpg Projekt Wolontariat koleżeński "Mary i Max"  jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Realizacja projektu w Warszawie rozpoczyna się 1.02, b.r., zaś rozpoczęcie projektu w Łodzi i Lublinie 01.03. b.r. Zakończenie projektu  planowane jest dnia 31.12.2016 r.

Zasady i etapy rekrutacji do projektu:

 • przyjmowanie zgłoszeń wolontariuszy i uczestników przez formularz internetowy na stronie www.wolontariatkolezenski.pl
 • indywidualne spotkania rekrutacyjne z kandydatami na uczestników i wolontariuszy
 • dopasowanie wolontariusza i uczestnika na podstawie zainteresowań, miejsca zamieszkania, dostępności czasowej, charakteru, wieku i innych istotnych cech
 • szczegółowe zasady rekrutacji określone w regulaminie, dostępnym na stronie: http://wolontariatkolezenski.pl/o-projekcie/regulamin/

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 • wsparcie rówieśnicze
 • konsultacje psychologiczne dla beneficjentów programu (dotyczące relacji koleżeńskiej zawartej w ramach programu)
 • wsparcie relacji koleżeńskiej
 • grupowa superwizja wolontariuszy
 • indywidualna superwizja wolontariuszy
 • wspieranie kontaktu z lokalnymi  ośrodkami i instytucjami przyjmującymi beneficjentów
 • dopasowanie wolontariusza do beneficjenta
 • superwizja kadry wspierającej

Harmonogram poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu:

 • wdrażanie aplikacji do obsługi programu w Łodzi i Lublinie: II.2016 r.
 • rekrutacja i tworzenie par w regionie warszawskim: II-IV 2016 r.
 • rekrutacja i tworzenie par w regionie łódzkim i lubelskim: III-V 2016 r.
 • spotkanie par (osoba z autyzmem i wolontariusz) w regionie warszawskim: IV-XII 2016 r.
 • spotkanie par (osoba z autyzmem i wolontariusz) w regionie łódzkim i lubelskim: V-XII 2016 r.

Wszelkie aktualności o realizacji projektu zamieszczane są na portalu społecznościowym FB projektu oraz na sronie projektu.

O wolontariacie koleżeńskim

Wolontariat koleżeński Mary i Max to nowatorski Projekt, którego celem jest umożliwienie osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie nowych, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Projekt polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 7 miesięcy. Początkowo odbywają się one w domu uczestnika, a w późniejszym okresie mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w Projekcie. Zarówno wolontariusze, jak iuczestnicy i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania Projektu (por. niżej).