Źródło dofinansowania

pfron logo.jpg Projekt Wolontariat Koleżeński "Mary i Max" w latach 2020/21 jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 sierpnia 2020 r. Zakończenie projektu planowane jest dnia 31.03.2021 r.

Projekt Wolontariat Koleżeński "Mary i Max" w latach 2021/22 jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. Zakończenie projektu planowane jest dnia 31.03.2022 r.

Zasady i etapy rekrutacji do projektu:

 • przyjmowanie zgłoszeń wolontariuszy i uczestników przez formularz internetowy na stronie www.wolontariatkolezenski.pl
 • indywidualne spotkania rekrutacyjne z kandydatami na uczestników i wolontariuszy
 • dopasowanie wolontariusza i uczestnika na podstawie zainteresowań, miejsca zamieszkania, dostępności czasowej, charakteru, wieku i innych istotnych cech
 • szczegółowe zasady rekrutacji określone w regulaminie, dostępnym na stronie: http://wolontariatkolezenski.pl/o-projekcie/regulamin/

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 • wsparcie rówieśnicze
 • konsultacje psychologiczne dla beneficjentów programu (dotyczące relacji koleżeńskiej zawartej w ramach programu)
 • wsparcie relacji koleżeńskiej
 • grupowa superwizja wolontariuszy
 • indywidualna superwizja wolontariuszy
 • wspieranie kontaktu z lokalnymi  ośrodkami i instytucjami przyjmującymi beneficjentów
 • dopasowanie wolontariusza do beneficjenta
 • superwizja kadry wspierającej

Formy wsparcia bezpośredniego realizowane w ramach projektu

 • wsparcie rówieśnicze
 • konsultacje psychologiczne
 • indywidualne wsparcie relacji
 • grupowe wsparcie relacji
 • grupa wsparcia

Wszelkie aktualności dotyczące realizacji projektu zamieszczane są na portalu społecznościowym Facebook projektu oraz na sronie projektu.

O wolontariacie koleżeńskim

Wolontariat koleżeński Mary i Max to nowatorski Projekt, którego celem jest umożliwienie osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie nowych, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać beneficjentów i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Projekt polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 8 miesięcy. Początkowo odbywają się one w domu uczestnika, a w późniejszym okresie mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w Projekcie. Zarówno wolontariusze, jak i beneficjenci i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie psychologiczne podczas całego czasu trwania Projektu.