Badania

Raport

Pełny raport „Młodzież i dorośli z autyzmem w Polsce – obszary wykluczenia społecznego i zapotrzebowanie na wsparcie” będzie dostępny już wkrótce!

O naszych badaniach

Badania dotyczące sytuacji osób z autyzmem w Polsce oraz zapotrzebowania na Wolontariat Koleżeński zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”. W realizacji badań udział wzięli: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”, Uniwersytet Warszawski, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz firma Titanis. Wyniki naszych badań są dostępne nieodpłatnie w postaci raportu: „Młodzież i dorośli z autyzmem w Polsce – obszary wykluczenia społecznego i zapotrzebowanie na wsparcie”.

Ogólnopolski Spis Autyzmu

Ogólnopolski Spis Autyzmu, w skrócie OSA, to badanie sondażowe dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodziców. Badanie objęło takie obszary, jak zdrowie, relacje społeczne, spędzanie czasu wolnego oraz dostęp do edukacji, pracy i wsparcia terapeutycznego. W OSIE wzięło udział ponad 400 osób z całej Polski.

OSA - Rozmowy na Żywo

OSA – Rozmowy na Żywo to seria rozmów z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera na temat tego, co dla nich ważne: ich celów, zainteresowań i kontaktów z innymi. Badanie wykorzystywało metodę wywiadu pogłębionego, a także metody wizualne i kwestionariuszowe.

Fokus na Autyzm

Fokus na Autyzm to wynik czterech spotkań (tzn. „grup fokusowych”) dla rodziców osób z autyzmem, dotyczących wsparcia rówieśniczego oraz roli przyjaźni w okresie dorastania. Spotkania pozwoliły nam przygotować założenia kolejnej edycji Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”.

Fokus na Autyzm - zdjęcie

Publikacje

  1. Płatos, M., Wojaczek, K., Zawisny A. (2014). W stronę przyjaźni zorganizowanej. Wolontariat koleżeński jako brakujący element kompleksowego systemu wsparcia osób z autyzmem. W: E. Pisula, P. Tomaszewski (red.), Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności.
  2. Mateusz Płatos, Kinga Wojaczek, Paulina Woźniak-Rekucka, Adam Zawisny (2012). Wolontariat koleżeński – szansa na społeczne wsparcie osób z autyzmem. Dziecko autystyczne, tom XX, nr 1.
  3. Wojaczek K., Woźniak-Rekucka P., Zawisny A., Ziegart K., Płatos M., Nowodworska R., Stępień M., Horwat J. (2012). Autyzm w szkole – o co tyle szumu? Oświata Mazowiecka, nr 11.
  4. Wojaczek K., Woźniak-Rekucka P., Zawisny A., Ziegart K., Płatos M., Nowodworska R., Stępień M., Horwat J. (2011). Wolontariat jako szansa społecznego wspierania osób z autyzmem. Referat wygłoszony na konferencji szkoleniowej “Uczeń z autyzmem w procesie społecznej integracji – fakty, kontrowersje, perspektywy”. Warszawa, 19 listopada 2011 roku.